Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 34  pokazuj  pozycji

Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu i podległych jednostek 0201-ILZ.260.37.2020 Usługi społeczne Części: 1, 2, 3, 4, 5 2021-02-17 11:07
Dostawa pojazdów samochodowych dla jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce 0201-ILZ.260.21.2020 Postępowanie PZP Części: 1, 9 2020-10-30 14:23
Dostawa pojazdów samochodowych dla jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce 0201-ILZ.260.21.2020 Postępowanie PZP Części: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2020-08-20 14:35
Dostawa 8 samochodów osobowych dla Izb Administracji Skarbowej w Polsce w podziale na 3 części 0201-ILZ.260.12.2020 Postępowanie PZP Części: 3 2020-07-15 11:27
Dostawa 8 samochodów osobowych dla Izb Administracji Skarbowej w Polsce w podziale na 3 części 0201-ILZ.260.12.2020 Postępowanie PZP Części: 1, 2 2020-07-07 14:01
Dostawa 16 radiowozów oznakowanych dla Izb Administracji Skarbowej w Polsce 0201_ILZ.260.10.2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-06-19 12:17
Dostawa serwerów, macierzy dyskowych i przełączników sieciowych FC wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami oraz licencji na system operacyjny 0201-ILZ.260.39.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-11-06 14:28
Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, grupy urzędów skarbowych województwa dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Urzędu Celno – Skarbowego 0201-ILZ.260.30.2019 Postępowanie PZP Części: 2 2019-10-07 13:24
Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, grupy urzędów skarbowych województwa dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Urzędu Celno – Skarbowego 0201-ILZ.260.30.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-10-07 13:23
Dostawa 15 radiowozów - samochodów osobowych typu combi z systemem OCR dla potrzeb jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce 0201-ILZ.260.24.2019 Postępowanie PZP Części: 4 2019-09-12 14:29
Dostawa 15 radiowozów - samochodów osobowych typu combi z systemem OCR dla potrzeb jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce 0201-ILZ.260.24.2019 Postępowanie PZP Części: 3 2019-09-12 14:29
Dostawa 15 radiowozów - samochodów osobowych typu combi z systemem OCR dla potrzeb jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce 0201-ILZ.260.24.2019 Postępowanie PZP Części: 2 2019-09-12 14:28
Dostawa 15 radiowozów - samochodów osobowych typu combi z systemem OCR dla potrzeb jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce 0201-ILZ.260.24.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-09-12 14:28
Dostawa samochodów dla jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce 0201-ILZ.260.15.2019 Postępowanie PZP Części: 17 2019-08-02 12:46
Dostawa samochodów dla jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce 0201-ILZ.260.15.2019 Postępowanie PZP Części: 15 2019-08-02 12:45
Dostawa samochodów dla jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce 0201-ILZ.260.15.2019 Postępowanie PZP Części: 5 2019-08-02 12:45
Dostawa samochodów dla jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce 0201-ILZ.260.15.2019 Postępowanie PZP Części: 18 2019-08-01 13:53
Dostawa samochodów dla jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce 0201-ILZ.260.15.2019 Postępowanie PZP Części: 16 2019-08-01 13:53
Dostawa samochodów dla jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce 0201-ILZ.260.15.2019 Postępowanie PZP Części: 10 2019-08-01 13:52
Dostawa samochodów dla jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce 0201-ILZ.260.15.2019 Postępowanie PZP Części: 7 2019-08-01 13:52
Dostawa samochodów dla jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce 0201-ILZ.260.15.2019 Postępowanie PZP Części: 2 2019-08-01 13:51
Dostawa samochodów dla jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce 0201-ILZ.260.15.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-08-01 13:51
Dostawa samochodów dla jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce 0201-ILZ.260.15.2019 Postępowanie PZP Części: 12 2019-07-30 15:30
Dostawa samochodów dla jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce 0201-ILZ.260.15.2019 Postępowanie PZP Części: 11 2019-07-30 15:29
Dostawa samochodów dla jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce 0201-ILZ.260.15.2019 Postępowanie PZP Części: 9 2019-07-30 15:27

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa