Lista przetargów PZP

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

0201-ILZ.260.12.2020 Dostawa 8 samochodów osobowych dla Izb Administracji Skarbowej w Polsce w podziale na 3 części Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-07 2020-06-18 10:00 2020-08-03
0201-ILZ.260.11.2020 Usługi utrzymania czystości i porządku oraz usługi konserwatorskie w budynkach Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu i podległych jej jednostkach Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-09 2020-05-26 10:00 2020-07-24
0201_ILZ.260.10.2020 Dostawa 16 radiowozów oznakowanych dla Izb Administracji Skarbowej w Polsce Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-09 2020-06-03 10:00 2020-08-07
0201-ILZ.260.39.2019 Dostawa serwerów, macierzy dyskowych i przełączników sieciowych FC wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami oraz licencji na system operacyjny Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-11 2019-10-25 10:00 2019-12-12
0201-ILZ.260.30.2019 Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, grupy urzędów skarbowych województwa dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Urzędu Celno – Skarbowego Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-08-06 2019-09-16 10:00 2020-01-15
0201-ILZ.260.24.2019 Dostawa 15 radiowozów - samochodów osobowych typu combi z systemem OCR dla potrzeb jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-08-02 2019-08-23 10:00 2019-10-07
0201.ILZ.260.20.2019 Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż, przesył i dystrybucję) na potrzeby obiektów Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-06-24 2019-07-25 10:00 2019-08-06
0201-ILZ.260.15.2019 Dostawa samochodów dla jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-06-12 2019-07-17 10:00 2019-09-27

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa